Samostan i župa sv. Franje Imotski

Switch to desktop

Javno priopćenje 115. brigade

Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 115. imotske brigade Hrvatske vojske već godinama radi na pisanju monografije o ratmom putu brigade, kroz koju je prošlo oko 4000 Imoćana i drugih koji su se borili pod našom brigadom.

Na monografiji su angažirana tri povjesničara, naš Imoéanin Nikola Štambak, naš prijatelj dubrovačkih korijena dr.sc. Jakša Raguz i Teo Šalinović.

Da bi upotpunili buduću monografiju i što jasnije iznijeli istinu o Domovinskom ratu i našim bojovnicima koji su stvarali Republiku Hrvatsku ovim putem molimo sve bivše pripadnike 115. imotske brigade koji imaju nekakvu dokumentaciju (bilo kakvu) vezanu uz ratni put spomenute brigade da je ustupe na uvid Udruzi.

 

Molimo da materijale u vidu dokumenta, dnevnika, bilješki, topografskih karti, fotografija ili u bilo kojem drugom oblik donesu ili dostave u prostorije Udruge na adresi: Ante Staréevi¢a 23, 21260 Imotski. Mobitel 095 90 38 315.

Udruga se nalazi nasuprot gradske vijećnice Grada Imotskog, gdje su nekada i bile matične prostorije brigade. Svi materijali koji se dostavi u Udrugu tajnik će kopirati i vratiti donositelju uz zahvalu, te će poslužiti za završni dio monografije.

Šteta bi bila da se monografija izda u pisanom obliku, a da pojedina dokumentacija ostane po privatnim arhivama i tako nikada ne ugleda svjetlo dana.

Knjigu o Imoćanima u Domovinskom ratu smo dužni napisati radi naših poginulih i umrlih pripadnika kao i za mlade generacije koje dolaze, stasaju i rastu u slobodnoj državi o kojoj su mnogi snivali stoljećima.

Samostan i župa sv. Franje - Imotski

Top Desktop version

Facebook